แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บครูไธพัตย์ ศิริสุวรรณ


 

ข้อตกลงการนำ GCMS ไปใช้งาน

  • GCMS เป็น Ajax CMS ชนิด Open Source ที่แจกจ่ายให้กับทุกคนสามารถนำไปใช้งานได้ ฟรี โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องติดข้อความหรือเครื่องหมายของผู้พัฒนาไว้เสมอ (https://goragod.com และ http://www.webshopready.com)
  • ห้ามนำ GCMS หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของ GCMS ไป จำหน่าย จ่าย แจก หรือ ใช้งานกับบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้พัฒนา
  • คุณสามารถพัฒนาต่อยอด เพิ่มเติม แก้ไข หรือ ดัดแปลง GCMS ได้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล โดยต้องติดข้อความหรือโลโกของผู้พัฒนาไว้เสมอไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็ตาม
  • คุณสามารถพัฒนา โมดูลเสริม หรือ วิดเจ็ท หรือ ส่วนประกอบอื่นใด (นอกจากที่มีแจกจ่ายโดยผู้พัฒนาอยู่แล้ว) เพื่อใช้หรือเพื่อจำหน่าย จ่าย แจกได้ โดยให้สิทธิ์เป็นของผู้พัฒนาเอง (ขายหรือแจกเฉพาะโมดูล)
  • หากคุณต้องการนำ GCMS ไปใช้กับบุคลที่สาม หรือ เพื่อขาย หรือต้องการนำเครื่องหมายหรือข้อความของผู้พัฒนาออก คุณสามารถติดต่อกับผู้พัฒนาได้โดยตรง ตามที่อยู่ใน https://goragod.com/about.html
Goragod.com
^